Spółki giełdowe i grupy kapitałowe

Skuteczne zarządzanie Grupą Kapitałową musi opierać się na szybkim dostępie do poprawnie przygotowanej informacji finansowej. Trudno również przecenić posiadanie terminowo i rzetelnie przygotowanego sprawozdania JEDNOSTKOWEGO czy SKONSOLIDOWANEGO zwłaszcza wtedy, kiedy podejmuje się decyzje oparte na danych finansowych.

Jeżeli stoicie Państwo przed koniecznością dostosowania swoich systemów rachunkowych i sprawozdawczych do rosnących wymogów finansowych i podatkowych, być może również giełdowych (MSR i MSSF) albo też zwyczajnie brakuje Państwu rzetelnej informacji zarządczej, proponujemy przeprowadzenie modernizacji systemów rachunkowości i sprawozdawczości. Kiedy Grupę Kapitałową tworzy kilkanaście czy nawet kilka spółek, koszty SAMODZIELNEJ modernizacji rachunkowości mogą być PARALIŻUJĄCE. Dlatego skuteczne jest korzystanie z zewnętrznej specjalistycznej pomocy i stosowanie rozwiązań strategicznego outsourcingu usług.

WIĘKSZOŚĆ naszych klientów, którzy zdecydowali się na modernizację systemów rachunkowości borykała się z problemami, które wydawały się bardzo trudne:


 • brak odpowiedniego bezpiecznego systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych,
 • brak spójnego systemu zarządzania rachunkowością,
 • brak sprawnego systemu raportowania,
 • brak doświadczonej osoby, która byłaby w stanie w pełni poświęcić się tym zagadnieniom i wreszcie
 • brak pieniędzy na inwestycje w tym zakresie...

Pomożemy Państwu rozwiązać te problemy oferując:


 • modernizację systemów rachunkowości i sprawozdawczości pod kątem:

  • wymogów finansowych i podatkowych,
  • wymogów giełdowych (MSR i MSSF),
  • wymogów zarządczych,

 • integrację systemów księgowych i sprawozdawczych spółek zależnych,
 • homogenizację i unifikacja systemów rachunkowości i sprawozdawczości,
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu konkretnych rozwiązań informatycznych umożliwiających bezpieczne i efektywne gromadzenie oraz przetwarzanie danych księgowych,
 • kompleksową obsługę księgową i rachunkową,
 • kompleksową obsługę sprawozdawczą zgodną z MSR i PSR (raporty giełdowe i konsolidacyjne),
 • kompleksową obsługę kadrową i płacową,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości.

Najważniejszymi celami przy wdrażaniu tego typu rozwiązań są zawsze: OSZCZĘDNOŚĆ czasu i pieniędzy, OGRANICZENIE ryzyka oraz podniesienie JAKOŚCI obsługi rachunkowej.Dlaczego HORYZON?


 • Z sukcesem przeprowadziliśmy projekt Integracji Księgi Głównej dla kilkunastu spółek jednej z największych bankowych grup kapitałowych w Polsce oraz dla finansowo-przemysłowej grupy kapitałowej.
 • Odpowiadaliśmy za przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem zintegrowanych systemów informatycznych na potrzeby rachunkowe i sprawozdawcze.
 • Posiadamy bogate doświadczenia w bieżącej obsłudze księgowej i sprawozdawczej grup kapitałowych i spółek giełdowych.
 • Prowadziliśmy wdrożenia MSR i MSSF w spółkach giełdowych.
 • Posiadamy bogate doświadczenia w sprawozdawczości giełdowej i konsolidacyjnej.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (022) 833 66 87 oraz mail: biuro@horyzon.plNasi partnerzy:

             
CMS-LeoN®   Copyrights 2007 Horyzon.
by strony www