Kadry i płace

Outsourcing usług płacowych i kadrowych cieszy się niegasnącą popularnością. Przekazanie obowiązków działu płacowego i kadrowego zewnętrznej firmie pozwala bowiem na osiągnięcie wielu korzyści.


 • Poufność i bezpieczeństwo danych

Polega ono przede wszystkim na ograniczeniu dostępu do danych kadrowych i płacowych pracownikom firmy, dzięki czemu informacje na temat wynagrodzeń są zachowane w poufności. Co więcej, eliminowane zostaje również zagrożenie, iż zostaną one ujawnione przez wewnętrzny dział kadrowo-płacowy. Ponadto system informatyczny, jak również dane źródłowe są odpowiednio zabezpieczone i chronione.


 • Oszczędność kosztów

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy związane z organizacją stanowiska pracy specjalisty ds. kadr i płac lub też działu płacowego, począwszy od inwestycji w narzędzia pracy (komputer, biurko, inne, powierzchnię biurową) po stosowne oprogramowanie i jego utrzymanie i wreszcie wynagrodzenie, premie (w tym również płatność za okresy nieobecności w pracy), przekazanie obsługi do wyspecjalizowanej firmy przynosi duże korzyści finansowe. Po pierwsze dlatego, że zasoby są dzielone na wielu klientów, a po drugie obsługa kadrowo-płacowa jest kalkulowana w zależności od liczby pracowników.


 • Poprawność ewidencji

Działając jako wyspecjalizowany podmiot spotykamy się z wieloma nietypowymi sytuacjami w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, dlatego też w przypadkach wątpliwych dysponujemy większą wiedzą i doświadczeniem aniżeli pracownicy działów wewnętrznych.


 • Ciągłość pracy

Ponieważ obsługa płacowo-kadrowa jest w dużej mierze regulowana przez z góry narzucone terminy, ewentualna choroba czy też urlop czy inna nieobecność pracownika odpowiedzialnego za rozliczenia kadrowo-płacowe może pociągnąć za sobą nawet pewne kary czy też choćby niepokój i zdenerwowanie pracodawcy. Przekazanie tej obsługi do biura gwarantuje ciągłość rozliczeń.


 • Indywidualne rozwiązania

Jakkolwiek obowiązki pracodawcy z tytułu zatrudniania pracowników regulowane są przez odpowiednie przepisy, istnieje możliwość indywidualnego dopasowania naszej oferty do potrzeb pracodawcy. W przypadku wzrostu liczby pracowników, nie ma potrzeby zwiększania zatrudnienia, ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z nowym stanowiskiem pracy – zewnętrzny parter gwarantuje ciągłość i obsługę na odpowiednio wysokim poziomie.

Jesteśmy gotowi przejąć pełną administrację płacową i kadrową Państwa firmy, albo też jej część, oferując Państwu następujące usługi:


 • Sporządzanie list płac, w tym dokonywanie potrąceń na listach płac, obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obliczanie składek ZUS
 • Rozliczenia z budżetem (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • Naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa oraz gromadzenie w tym zakresie dokumentacji
 • Dokonywanie rozliczeń z ZUS w zakresie wypłaconych świadczeń finansowych z budżetu państwa
 • Sporządzanie i dostarczanie druków RMUA
 • Przygotowywanie raportów i zestawień dla celów księgowych
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników wg obowiązujących w tym zakresie przepisów
 • Ewidencję i sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Pilnowanie i ustalanie wymiarów urlopów
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, innych
 • Opracowanie Regulaminów organizacyjnych
 • Opracowanie Regulaminu wynagradzania i premiowania
 • Opracowanie programów motywacyjnych dla pracowników

Wycena

Wynagrodzenie za obsługę kadrowo-płacową uzależnione jest od zakresu obsługi, jak również liczby zatrudnionych pracowników.

Sposób przekazania obsługi

Przekazanie administracji placowej i kadrowej prowadzone jest w oparciu o specjalnie stworzoną metodologię umożliwiającą zachowanie ciągłości pracy i terminów i jest dostosowany do sposobu organizacji obsługi kadrowej i płacowej Klienta. Zachęcamy do spotkania z naszym specjalistą, który odpowie na wszelkie Państwa pytania. Prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 833 66 87 lub e-mail biuro@horyzon.pl lub wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie.Nasi partnerzy:

             
CMS-LeoN®   Copyrights 2007 Horyzon.
by strony www