Księgowość i sprawozdawczość

W ramach obsługi księgowej możemy zaproponować Państwu pełen outsourcing księgowy, prowadzenie księgowości w Państwa siedzibie lub nadzór nad Państwa działem księgowym.

KSIĘGOWOŚĆ


 1. Dekretacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi standardami (polskimi oraz międzynarodowymi)
 2. Kontrola poprawności zapisów
 3. Prowadzenie ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych i nietrwałych składników majątków zgodnie z planem amortyzacji
 4. Monitoring oraz kontrola rozrachunków
 5. Współpraca z audytorem
 6. Przygotowywanie deklaracji podatkowych dotyczacych podatku VAT oraz podatku dochodowego
 7. Sporządzanie wszelkich niezbędnych sprawozdań i deklaracji do GUS, US oraz banków

    oraz


 1. Aktualizacja zakładowego planu kont
 2. Przeprowadzenie analizy systemu organizacji rachunkowości
 3. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych

SPRAWOZDAWCZOŚĆ


 1. Comiesięczne przygotowywanie Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu
 2. Przygotowywanie wszlkich innych zestawień, raportów i analiz dla Zarządów i organow nadzorczych
 3. Monitoring wykonania budżetów - analizy odchyleń
 4. Ekspertyzy finansowo-rachunkowe
 5. Sprawozdania konsolidacyjne i giełdowe

Usługi z zakresu sprawozdawczości finansowej świadczymy w oparciu o Międzynarodowe lub Polskie Standardy Rachunkowości.

USŁUGI DODATKOWE


 1. Doradztwo w zakresie optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych
 2. Doradztwo prawne, w tym w zakresie zakładania spółek, zmian w umowach, przekształceń oraz analizy prawne i porady
 3. Doradztwo związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych – konsultacje w zakresie rachunkowości
 4. Doradztwo w zakresie informatyzacji i organizacji rachunkowości
 5. Odbiór dokumentów z siedziby Klienta


Nasi partnerzy:

             
CMS-LeoN®   Copyrights 2007 Horyzon.
by strony www