Klienci

Ofertę dostowaliśmy do potrzeb zarówno dużych firm i korporacji, jak również małych i średnich spółek, biorąc pod uwagę formę prowadzenia rachunkowości, specyfikę działalności, a także zakres potrzeb.Portfolio naszych klientów stanowią:


  • przedstawicielstwa spółek zagranicznych
  • spółki z sektora handlowego i produkcyjnego
  • spółki usługowe (w tym w szczególności firmy doradcze i finansowe)
  • korporacje i spółki giełdowe
  • podmioty sektora publicznego
  • partie polityczneNasi partnerzy:

             
CMS-LeoN®   Copyrights 2007 Horyzon.
by strony www